Klordioksit ile İçme Suyu Dezenfeksiyonu
İçilebilir su arıtımında dezenfeksiyon amaçlı Klordioksit uzun yıllardır şehir şebeke sularında kullanılmakta ve dezenfeksiyon sonucu oluşabilecek sağlığa zararlı yan ürün (trihalometan ve halojenli asetik asitler,kloraminler) oluşumunu engellemektedir; su içinde kimyasal ve kanserojen yan ürün oluşturmamakla birlikte su içinde bulunan yosunları, mikroorganizmaları ve bakterileri öldürerek su yolu ile bulaşan hastalıkları engellemektedir. 

Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA)  tarafından yapılan çalışmalar da Klordioksitle içme suların dezenfeksiyonunu destekler. 0,3-0,4 ppm’lik TUROKSİ-CHLORINEDIOXIDE(ClO2)  ile içme suyunun dezenfeksiyonu sağlanır ve içilebilir su için optimum değere ulaşılır. 

Kullanım Bilgisi

Kullanım Dozu

Hazırlama

Uygulama

Sıklık

İçme Suyu 

Dezenfeksiyonu

 

0,3-0,4

 ppm

1000 Litre suya 

100 ml

 Turoksi Klordioksit

 ilave edilir.

 

Dozaj pompası 

ile uygulanır.

 

Sürekli

Biyofilm giderimi

30-40

ppm

1000 Litre suya 

10 Litre

 Turoksi Klordioksit

 ilave edilir

Dozaj pompası 

ile uygulanır.

İhtiyaç 

Durumunda
×